Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Szadku

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

doradztwo dla NGO, wyjazdy szkoleniowe, wsparcie
techniczne - biurowe

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami