Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Pomoc ludziom bezdomnym, pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym