Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Szkolenia, doradztwo, księgowość

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami