Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym