Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" (jednostka prowadząca: Fundacja "Interregion")

Forma prawna: centrum/klub integracji społecznej

Oferta

Działania porządkowe, gospodarcze oraz pielęgnacja terenów zielonych.

Branża

integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych