Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Promocja, pośrednictwo, pomoc prawno-administracyjna

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie