Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie