Centrum Integracji Społecznej Mea (jednostka prowadząca: Fundacja "Uwolnienie")

Forma prawna: centrum/klub integracji społecznej

Oferta

Przystosowanie osób wykluczonych – uczestników Centrum do codziennego trybu pracy i wprowadzenia ich na rynek pracy; W ramach reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone są: zajęcia na kursach doskonalenia zawodowego, szkolenia, terapia indywidualna, terapia grupowa, wspólne imprezy kulturalne.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie