Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego

Forma prawna: inne formy

Oferta

Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób dotkniętych ubóstwem, patologią lub chorych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym