Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Szkolenia, wynajem pomieszczeń, doradztwo

Branża

edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie