Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Opracowanie wydawnictw promocyjnych i turystycznych. Opracowanie dokumentów planistycznych i strategicznych, przede wszystkim związanych z rozwojem lokalnym oraz turystyką. Organizacja wycieczek po Łodzi.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym