Centrum Logopedyczne Efata

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Terapia mowy ( wady wymowy), emisja głosu, autyzm, afazja, dyslalia, nauka czytania od 2 roku życia, dysleksja (czytanie i pisanie), grafomotoryka (dysgrafia)

Branża

edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia