Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie "Serce Gospel"
stowarzyszenie
Bełchatów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie "Strapate Ranczo"
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy "Przyjaciel"
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie Business Contact Club
stowarzyszenie
Bełchatów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Stowarzyszenie Kem Vo Combat - Szkolenie Służb Mundurowych
stowarzyszenie
Bełchatów pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Stowarzyszenie Mieszkańców Bełchowa i Okolic
stowarzyszenie
Bełchatów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów
stowarzyszenie
Bełchatów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa
stowarzyszenie
Bełchatów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Stowarzyszenie Załoga Rowerowa Zgrzyt
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Bełchatów ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego
stowarzyszenie
Bełchatów edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Fundacja Euro Eco
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Mariusza Wlazłego
fundacja
Bełchatów edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchowie
stowarzyszenie
Bełdów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony