Stowarzyszenie "Serce Gospel"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Prowadzenie zespołu gospel, warsztatów muzycznych.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego