Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Utworzenie muzeum regionalnego. Okolicznościowe wydawnictwa z historii miasta i regionu. Otaczanie opieką zabytków oraz mogił zasłużonych dla miasta osób. Popularyzowanie historii miasta w radiu, prasie i podczas bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami. Organizowanie wystaw okolicznościowych i tematycznych.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby