Fundacja Euro Eco

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działania edukacyjne, infomracyjne z zakresu ekologii, współpraca międzynarodowa.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna