Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy "Przyjaciel"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i narkotyków wyleczyć się z nałogu. Wspieramy także rodziny osób uzależnionych (osoby współuzależnione). W Klubie działają też grupy AA, w których uczestniczą też grupy narkomanów, działa też grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym