Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Bełchatowie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności