Stowarzyszenie "Strapate Ranczo"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Stowarzyszenie "Strapate Ranczo" jest niedochodową Organizacją Pożytku Publicznego ze statutową działalnością, która pomaga ludziom o najszerszej skale zapotrzebowania w ramach hipoterapii, dogoterapii, psychoterapii, zajęć psychopedagogicznych. Nasz ośrodek przyjmuje klientów z najróżniejszymi problemami w rozwoju, nauce, niepełnosprawnych, klientów z psychiatrycznymi problemami, prowadzimy terapię rodzinną. Reprezentujemy polską hipoterapie na polu międzynarodowym. Intensywnie realizuijemy działania podnoszące poziom kształcenia specjalistów w Polsce.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych