Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez dyscyplinę prowojskową, organizacja wolnego czasu dla młodzieży. Imprezy okolicznościowe, obozy unitarne, krsy i szkolenia.

Branża

edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby