Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Bełchatowie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności