Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Głównym zadaniem Rejonowego Sztabu Ratownictwa w Bełchatowie jest reagowanie na wezwania o pomoc nadsyłane z miejsc, gdzie nastąpiło zagrożenie życia, zdrowia, mienia, środowiska naturalnego, udział w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, a także uzupełnianie i wspomaganie służb profesjonalnych

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności