Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Głównym celem placówki jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz integracja osób niepełnosprawnych. Podjęte przez nas działania zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku
Osiem pracowni: gospodarstwa domowego, muzykoterapii, komputerową, fotograficzną, stolarską, ogrodniczo - ekologiczną, makramy i tkactwa, plastyczną oraz salę do rehabilitacji ruchowej.
Aktualnie w zajęciach zorganizowanych przez poszczególne pracownie bierze udział 40 uczestników z powiatu bełchatowskiego.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie