Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów jest organizacją otwartą dla wszystkich, którzy poprzez swoje działania chcieliby wesprzeć rozwój gminy Bełchatów i ich mieszkańców. Zarząd naszej organizacji poprzez swoje działania pragnie zaktywizować społeczność gminy, dla poprawy poziomu życia mieszkańców.
W obecnym czasie, gdy coraz więcej mieszkańców gminy dowiaduje się o istnieniu Stowarzyszenia napływają do nas głosy poparcia i deklaracje współpracy, które to motywują nas do wspólnej pracy dla dobra nas wszystkich.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych