Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są:
a) organizacja i prowadzenie punktu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
b) organizacja turnusów rehabilitacyjnych;
c) pozyskiwanie środków na te cele;
d) integracja i edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin - wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia społecznego;
e) pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia "Przystań";
f) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia ;
g) organizacja szkoleń i seminariów.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia