Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Łodzi
jednostka terenowa z osobowością prawną
edukacja i wychowanie, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt
stowarzyszenie
edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Stowarzyszenie "Lotnisko dla Łodzi"
stowarzyszenie
rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
białe gawrony
Ochotnicza Straż Pożarna w Albertowie
stowarzyszenie
Albertów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie
stowarzyszenie
Aleksandrów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"
spółdzielnia socjalna
Aleksandrów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Łódzkim
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
fundacja
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Mirakle"
fundacja
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim
jednostka terenowa z osobowością prawną
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie Pomocowe "Pomost"
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie "Czysty Aleksandrów"
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Inna Bajka
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Sportowe "Sokół" Aleksandrów Łódzki
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Uczniowski Klub Sportowy przy Miejskim Gimnazjum w Aleksandrowie Łódzkim
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksa
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Dom Pomocy Społecznej)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Andrespolu
stowarzyszenie
Andrespol usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie
stowarzyszenie
Andrespol kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniowa Góra"
stowarzyszenie
Andrespol kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Służenia Pomocą Rodzinie, Uzależnionym i Bezrobotnym "Dobra Nowina"
stowarzyszenie
Andrespol usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Strony