Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Dom Pomocy Społecznej)

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Warsztaty Terapii Zajęciowej mają na celu stworzenie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Proces ten odbywa się poprzez terapię zajęciową. W związku z tym w ramach WTZ w Wieruszowie funkcjonują pracownie: krawiecko-tkacka, ogrodnicza, gospodarstwa domowego, artystyczno-plastyczna, stolarsko-ślusarska, rehabilitacyjno-terapeutyczna, introligatorska, komputerowo-poligraficzna, aktywności zawodowej, ceramiki i mas twardych. Przygotowują one 50 uczestników Warsztatów do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie