Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych