Polskie Stowarzyszenie Pomocowe "Pomost"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym