Stowarzyszenie Służenia Pomocą Rodzinie, Uzależnionym i Bezrobotnym "Dobra Nowina"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Prowadzenie akcji pomocy najbiedniejszym - pomoc w postaci żywności - zbieranej w sklepach przed świętami. Prowadzenie punktu wydawania odzieży.
Porady terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Dowożenie obiadu do domu osób chorych ( w tej chwili 1 osoba ).

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym