Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest:
1) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych
2) transport drogowy towarów
3) budownictwo i prace wykończeniowe
4) handel detaliczny
5) działalność gospodarcza pozostała
6) działalność poligraficzna
7) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
8) działalność związana z turystyką
9) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
10) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
11) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
12) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
13) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie