Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Propagowanie kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego