Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
„COLOR TRIP” SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
spółdzielnia socjalna
Kostrzewice rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
„FENIKS” Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
spółdzielnia socjalna
Tomaszów Mazowiecki działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
„RENOWATOR ART” SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
spółdzielnia socjalna
Łódź
11 Muz
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
4 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego - Kuźnia
fundacja
Rogów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Abakus. Stowarzyszenie samopomocowe
stowarzyszenie
Łódź przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Ala"
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Opoka" w Opocznie
stowarzyszenie
Opoczno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
AIESEC Polska - Komitet Lokalny w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Akademia Biskupa Ignacego Krasickiego
fundacja
Skierniewice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Akademia Piłkarska Futbolista
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademia Sportów Walki "Copacabana Łódź"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademia Sportów Walki i Rekreacji "Alex" Kutno
stowarzyszenie
Gołębiew Nowy kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademia Sportu i Rekreacji
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki
Akademicki Klub Górski
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademicki Klub Sportowy Uniwersytetu Łódzkiego
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademicki Związek Sportowy przy Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademickie Stowarzyszenie Łowiczan
stowarzyszenie
Łowicz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne "Przystań"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Alliance Française Łódź
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Alternatywa stowarzyszenie profilaktyczne
stowarzyszenie
Wieruszów
Amatorska Sieć Komputerowa "Bialnet"
stowarzyszenie
Białaczów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Amatorski Klub Sportowy "Zjednoczeni"
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki
AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności

Strony