Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy "Opoka" w Opocznie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym