AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc finansowa, pomoc prawna

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności