Akademickie Stowarzyszenie Łowiczan

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych