„FENIKS” Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Branża

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie