Akademicki Klub Sportowy Uniwersytetu Łódzkiego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia