Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj rosnąco Branża
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Zduńskiej Woli
jednostka terenowa z osobowością prawną
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ruch Pomocy Bezrobotnym
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Rugby Klub Zduńska Wola
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie - Porozumienie Ponad Podziałami "Razem"
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynenta im. Jana Pawła II w Czechach
stowarzyszenie
Zduńska Wola ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Multis Multum"
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
stowarzyszenie
Zduńska Wola edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Historyczne Tradycji Oręża Polskiego i Europejskiego "Chrobry I"
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego w Zdńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Elektronik"
stowarzyszenie
Zduńska Wola edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Rodziny Forysińskich
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
stowarzyszenie
Zduńska Wola edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Zduńska Wola
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zakładowy Klub Sportowy "Gatta"
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zduńskowolskie Stowarzyszenie Amazonka
stowarzyszenie
Zduńska Wola ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Zduńskowolskie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej "Pomocna Dłoń"
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Produkcyjno-Handlowa Spółdzielnia Inwalidów "Bonex")
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Lokalna grupa działania „Podkowa”
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Towarzystwo Sportowe Janiszewice
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach
stowarzyszenie
Zawady usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony