Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Propagowanie rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i ekonomicznym.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych