Zduńskowolskie Stowarzyszenie Amazonka

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Zapewnienie pomocy kobietom po uciążliwej chorobie, zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych mających na celu podniesienie kondycji psychofizycznej kobiet po operacji i bardzo obciążającym leczeniu(chemioterapia i radioterapia).

Branża

ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie