Zduńskowolskie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej "Pomocna Dłoń"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Podejmowanie działań na rzecz humanitarnego łagodzenia cierpień nad chorymi terminalnymi, oraz niesienie pomocy moralnej i materialnej chorym i ich rodzinom. Opieka długoterminowa nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.
Nabór i szkolenia wolontariuszy. Sprawowanie opieki nad chorymi, poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia