Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Ochotnicza Straż Pożarna w Besiekierach
stowarzyszenie
Besiekiery usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Naturalnej Przyjaźni "Psie Serce"
fundacja
Biała ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej
stowarzyszenie
Biała Rawska kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Generator Kultury"
fundacja
Biała Rawska kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ochotnicza Straż Pożarna w Białej
stowarzyszenie
Biała Rządowa usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Białaczowie
stowarzyszenie
Białaczów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Amatorska Sieć Komputerowa "Bialnet"
stowarzyszenie
Białaczów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
stowarzyszenie
Białaczów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Źródełko"
stowarzyszenie
Białaczów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach
stowarzyszenie
Bielawy usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Promocji Kultury Słowiańskiej "Kalina"
fundacja
Bielawy kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
stowarzyszenie
Bielawy edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Jacht Klub "Elektron" przy Elektrowni Bełchatów
stowarzyszenie
Biłgoraj kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Błaszkach
stowarzyszenie
Błaszki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Koło Dzieci Specjalnej Troski
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Błaszki edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Błotach
stowarzyszenie
Błota usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Bogumiłowie
stowarzyszenie
Bogumiłów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Bogusławicki Klub Jeździecki
stowarzyszenie
Bogusławice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie "Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej"
stowarzyszenie
Bolimów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Dolina Rawki"
stowarzyszenie
Bolimów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ochotnicza Straż Pożarna w Borucicach
stowarzyszenie
Borucice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Brąszewicach
stowarzyszenie
Brąszewice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach
stowarzyszenie
Bratoszewice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Bratoszewicki Klub Sportowy
stowarzyszenie
Bratoszewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Golf Palace & Country Club Wola Błędowa
stowarzyszenie
Bratoszewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby

Strony