Fundacja "Generator Kultury"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego