Wspólna sprawa. Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju szkoły i wsi

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym