Dzwonek. Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie