Stowarzyszenie - lokalna grupa działania „Ster”

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym