Zakład Aktywności Zawodowej (jednostka prowadząca: Caritas Archidiecezji Łódzkiej)

Forma prawna: zakład aktywizacji zawodowej

Oferta

Misją i priorytetowym zadaniem Zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników ZAZ. Drogą do osiągnięcia tego celu jest opracowywana dla każdej z pracujących tu osób indywidualna ścieżka kariery zawodowej. Bardzo pomocne w rozwoju zawodowym są również prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, jak również przez posiadające kwalifikacje firmy zewnętrzne, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Istotnym czynnikiem, który wpływa na poprawę stanu zdrowia naszych pracowników jest prowadzona indywidualna rehabilitacja lecznicza, dostosowana do potrzeb każdego pracownika. Pracownicy Zakładu w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny wykonują powierzone im zadania. Usługi w zakresie projektowania materiałów reklamowych oraz logotypów. W naszych pracowniach, poligraficznej i graficznej

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych