Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wiosło dla Łodzi”

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Prowadzenie punktu przedszkolnego.

Branża

edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna