Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka"

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Spółdzielnia próbuje pozyskiwać środki na reintegrację zawodową i społeczną swoich członków.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie